Our products

Seasoning   |   Snack Base Improver   |   Raw Materials

Seasonings
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารชาวญี่ปุ่นและสิงคโปร์ได้ร่วมมือคิดค้นพัฒนาผงปรุงรสที่มีคุณสมบัติเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและรวมถึงผู้ผลิตอาหารและขนม ซึ่งมีอย่างหลากหลาย
- เป้าหมายของเราคือ เน้นสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสของ N.P. GROUP ให้โดดเด่นเป็นผู้นำของตลาด Trend Setter และทั้งยังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกระดับชั้น
Customer Satisfaction
- ทั้งนี้ผลจากความมุ่งมั่นของทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และความต้องการของผู้ บริโภคอย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของ N.P. GR-OUP ได้รับความนิยมและยอมรับในระดับนานาชาติและรวมถึงในประเทศไทยตลอดกว่า 20 ปีที่ผ่านมา


click here

Raw Materials
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการอาหารที่มีความคิด ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะการจัดการด้านส่วนผสม ในทุกแง่มุมของการพัฒนาวัตถุดิบ ด้วยกรรมวิธีและขั้นตอนการผลิต ซึ่งวัตถุดิบของส่วนผสมเรา สามารถยกระดับและพัฒนาสินค้าของลูกค้า พวกเรามีส่วนผสมหลัก เช่น ผงกระเทียม/น้ำมันกระเทียม ผงหัวหอม/น้ำมันหัวหอม ผงกุ้ง/น้ำมันกุ้ง และน้ำมันปรุงแต่งรส


click here

Snack Base Improver
พวกเราเสนอ ส่วนผสมอาหาร และผงปรับแต่งเนื้อแป้ง สำหรับการประยุกต์ใช้ทั้งภายในและภายนอก ชั้นเลิศ


click here

R&D
ด้วยทีมการวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ และผู้เชี่ยวชาญในการคิดค้นชั้นสูง ด้วยพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหาร ทีมการวิจัยและพัฒนาสามารถตอบสนองผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยได้เลือกจับคู่ การปรับปรุง และการพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
Facilities
พวกเราได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยในการผลิต การลดการสัมผัสของมนุษย์กับสินค้าในการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีแบคทีเรียตกค้างในปริมาณที่น้อยที่สุด และการควบคุมสุขลักษณะที่เหมาะสม นอกจากนี้เรายังสนองความต้องการในการบริการ OEM ให้แก่ลูกค้าที่กำลังมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกอัตโนมัติที่ใช้ในการผสมผสาน