About N.P. Foods Tech (Thailand)

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส (Seasoning) จึงได้มีการปรับองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งเป็น สายการบริหารและการผลิตผงปรุงรส (Seasoning) ออกจาก Nagai package (Thailand) Co.,Ltd และตั้งบริษัทใหม่คือ บริษัท เอ็น.พี.ฟู้ดส์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2553 เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายผงปรุงรส (Seasoning) โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์เกือบ 20 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท นากายแพ็กเกจ(ประเทศไทย)จำกัด จนถึง บริษัท เอ็น.พี.ฟู้ดส์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด เราประสบความสำเร็จในการขยายฐานการตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตอาหารและขนม (Snack) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิต Snack ชั้นนำในประเทศให้การยอมรับและความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าผงปรุงรส(Seasoning) และการให้บริการของบริษัทเป็นอย่างดี นับแต่ผู้ผลิตขนมขึ้นรูป (Extrusion Snack), ข้าวเกรียบกุ้ง(Ebisen) , ข้าวอบกรอบ (Rice Cracker), ถั่วต่างๆ (Nuts&Beans), ปลาเส้น (Fish Snack), ข้าวโพดอบ (Corn Puff), ขนมสาหร่ายอบ/ทอด (Seaweed Snack) ฯลฯ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

• วิสัยทัศน์
บริษัทมุ่งเน้นความเป็นผู้นำในการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมขนมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นยกระดับของสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

• พันธกิจ
- พันธกิจที่มีต่อลูกค้า สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าระดับ World Class โดยอาศัยเครือข่ายของ N.P. Group ที่มีความรู้ลึกซึ้งไม่เฉพาะแต่ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส (Seasoning) เท่านั้น แต่ยังมีความรู้ในเครื่องจักรผลิตอาหารและขนม ซึ่งเอื้อให้สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด

- พันธกิจที่มีต่อบุคลากร ทุกบุคลากร ถือเป็นทรัพยากรสำคัญสูงสุดของบริษัท ดังนั้นบริษัทมีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมีการ ประสานงานกับผู้บริหารและเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, สิงค์โปร ฯลฯ รวมถึงแผนงานอบรมบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม

- พันธกิจที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ N.P. Foods Tech เราพัฒนาให้บุคลากรเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของตลาดในทุกระดับ และทำงานอย่างมี Team Work เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและผู้บริโภคได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังเน้นการค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่มทุกระดับ

N.P. Foods Tech (Thailand)
Production Facilities
ทีมวิจัยและพัฒนาของเราประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านอาหาร และมีความคิดสร้างสรรค์ ผงปรุงรส Seasoning ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ความเชี่ยวชาญและความรู้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ได้สืบทอดรุ่นสู่รุ่น ผงปรุงรสใหม่ทั้งแนวหวาน(Sweet Types) และแนวคาว(Savory Types) เพื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด
N.P. Foods Tech (Thailand)
Quality Assurance Achievement
ทางบริษัทคำนึงถึงมาตรฐานสินค้าเป็นสำคัญ โดยทางบริษัทได้นำวัตถุดิบหลักเข้ามาผลิตสินค้าจาก บริษัท เอ็นพี ฟู้ดส์ สิงคโปร์ ซึ่งได้รับรองเครื่องหมาย ฮาลาล จากประเทศอินโดนีเซียรวมทั้งวัตถุในประเทศที่นำมาจากบริษัทที่ได้มาตรฐานอีกทั้ง บริษัท เอ็น.พี.ฟู้ดส์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการรับรอง ฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำกรุงเทพมหานคร และ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

ข้อมูลบริษัท

ภาพรวมองค์กร

ชื่อ
บริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
ปีที่ก่อตั้ง
2553
ตัวแทนบริษัท
โอซามุ นากาย
ทรัพย์สิน
3,500,000 บาท
WEBSITE LINKS
N.P. & COMPANY INC. (WWW.NPOSK.COM)
TAKATA KORYO (www.takatakoryo.co.jp)
Afico, Incorporated (Philippines)
เอกสารรับรอง
  • 2016 RECEIVED GMP
  • HALAL CERTIFIED
ที่อยู่
84 ซอยจันทน์ 43 แยก 33 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ
โทร : +66-2-672-6500 โทรสาร : +66-2-672-6504
URL : http://www.npfoodstech.com/index.html
ติดต่อ
บริษัทในเครือ
SINGAPORE
N.P. Singapore
INDONESIA
PT. N.P. Foods Indonesia (Jakarta)
CHINA
N.P. Singapore - China Rep. Office (Shanghai)
JAPAN
N.P. Singapore - Japan Rep. Office (Osaka)
สินค้าของบริษัท
  • ผงปรุงรสสำหรับขนมขบเคี้ยว, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ผงหมักเนื้อ
  • น้ำมันสกัดรสชาติ
  • ผงปรับเนื้อสัมผัส และ วัตถุดิบ
พื้นที่การบริการ
ประเทศไทย

Organization

Base office & Factory

Bangkok

Thailand

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เป็นสำนักงานตัวแทนที่มีการร่วมทุนกับบริษัทท้องภิ่น ในปี 2555 บริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นสาขาย่อยของ บริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์ (สิงคโปร์) ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบจากทีมวิจัย และพัฒนา, การขาย, การผลิตและการอำนวยความสะดวกด้านการบริหาร

R&D Department

[ Passion For Creation ]

เรามีทีมพัฒนาและวิจัยมืออาชีพ ที่พร้อมพร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิคต่างๆ อีกทั้งยังสามารถช่วยพัฒนาคิดค้นรสชาติใหม่ๆ รวมถึงเลียบแบบรสชาติเพื่อให้ได้ตรงตามลูกค้าตรงการ และข้อกำหนด

Sales Department

[ Global Expansion ]

ในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศจำเป็นต้องมีเอกสารในเรื่อง HACCP, ISO2000, Halal เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้า ซึ่งทางเรามีทีมขายที่มีความสามารถสนับสนุนในเรื่องนี้ และเรายังสามารถพัฒนาผงปรุงรสให้เหมาะสมสำหรับแต่ละประเทศ

Management Department

[ Key Departments ]

ฝ่ายบริหารจัดการ (บัญชี, การจัดการ, จัดซื้อ, แผนกขนส่ง, ฝ่ายบุคคล) ฝ่ายผลิต (พัฒนาจิจัย, ทีมขาย, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายคลังสินค้า) เรามีการบริหารจัดการ และ มีการผลิตทุกๆวัน

Production Department

[ Investing In Future
Technology ]

ทางเราเริ่มมีการพัฒนาการใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต ซึ่งจะสามารถลดการสัมผัสสินค้า เพื่อที่จะควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรียให้น้อยที่สุด โดยยังมองที่จะขยายการใช้ระบบอัตโนมัติในห้องเก็บสินค้า และ ห้องเก็บส่วนผสมต่าง

Base office & Factory

Singapore

ในปีพ.ศ. 2530 บริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์ (สิงคโปร์) จำกัด ได้ริเริ่มทำอุตสาหกรรมการผลิตผงปรุงรส ครอบคลุมประเทศมาเลเซีย และ อินโดนีเซีย เราได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสที่มีชื่อเสียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้เรายังประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจไปตามภูมิภาคต่างๆ อาทิเช่น ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิค

NP Singapore

Base office & Factory

Jakarta

Indonesia

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เป็นสำนักงานตัวแทนที่มีการร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2555 บริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์ (อินโดนีเซีย) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นสาขาย่อยของบริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์. (สิงคโปร์) ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบจากทีมวิจัยและพัฒนา, การขาย, การผลิตและการอำนวยความสะดวกด้านการบริหาร

NP Indonesia

Base office

Shanghai

China

ด้วยจำนวนประชาการที่มีมากกว่า 1.2 พันล้านคน ทำให้บริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์ เล็งเห็นถึงการทำตลาดในประเทศจีน โดยที่เริ่มทำการตลาดในปี พ.ศ. 2533 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้ทำการจัดตั้งตัวแทนสำนักงานอย่างเป็นทางการอยู่ในเซี่ยงไฮ้

NP China

Japan Base Office & Factory

Osaka

Japan

ในปีพ.ศ. 2530 บริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์ (สิงคโปร์) จำกัด ได้ริเริ่มทำอุตสาหกรรมการผลิตผงปรุงรส ครอบคลุมประเทศมาเลเซีย และ อินโดนีเซีย เราได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตเครื่องปรุงรสที่มีชื่อเสียงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้เรายังประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจไปตามภูมิภาคต่างๆ อาทิเช่น ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิค

NP Japan