Concept

Japanese quality
for smile!

บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตเครื่องปรุงรสซึ่งก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
โดยมีประสบการณ์ความรู้และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมขนม
เรามีความภาคภูมิใจในการนำเสนอแนวคิดและสร้างสรรค์รสชาติที่แปลกใหม่
เพื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด

เราใช้ประสบการณ์ใบการผลิตผงปรุงรสเพื่อให้ได้รสชาติตรงตามความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของลูกค้าในทุกภูมิภาคทั่วโลก
และยังเข้าถึงกลุ่มตลาดทุกระดับ

Vision

Happiness
“Passion of creating new seasonings, never fails to
Excite and lift, the spirit and quality of life “
Symbiosis
Never take the differences, in culture, religion or habits.
We strongly believe that a good taste unite the world.   

CEO Message

From Asia Extending Through Out The World

President and Representative Director
C.E.O
osamu nagai
1. Foundation
ในปีพ.ศ. 2539 Mr. Osamu Nagai ชาวญี่ปุ่นเจ้าของบริษัท N.P. Group ในสิงค์โปร์ ได้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท นากาย แพ็คเกจ
(ประเทศไทย) จำกัด / Nagai package (Thailand) Co., Ltd. ขึ้นเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าหลัก 2 ประเภท คือ ผงปรุงรส
(Seasoning) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและขนม และบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Packaging)

ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส (Seasoning) จึงได้มีการปรับองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งเป็น สายการบริหารและการผลิตผงปรุงรส (Seasoning) ออกจาก Nagai package (Thailand) Co., Ltd และตั้งบริษัทใหม่คือ
บริษัท เอ็น.พี.ฟู้ดส์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2553 เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายผงปรุงรส (Seasoning) โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์เกือบ 20 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท นากายแพ็กเกจ(ประเทศไทย)จำกัด จนถึง บริษัท เอ็น.พี.ฟู้ดส์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด เราประสบความสำเร็จในการขยายฐานการตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตอาหารและขนม (Snack) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิต Snack ชั้นนำในประเทศให้การยอมรับและความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าผงปรุงรส(Seasoning) และการให้บริการของบริษัทเป็นอย่างดี นับแต่ผู้ผลิตขนมขึ้นรูป (Extrusion Snack), ข้าวเกรียบกุ้ง (Ebisen) , ข้าวอบกรอบ (Rice Cracker), ถั่วต่างๆ (Nuts&Beans), ปลาเส้น
(Fish Snack), ข้าวโพดอบ (Corn Puff), ขนมสาหร่ายอบ/ทอด (Seaweed Snack) ฯลฯ
2. Expansion To Middle East & Africa
หลังจากที่ได้มีการรวมความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) ทำให้การติดต่อซื้อขายสะดวกขึ้น ซึ่งบริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์ เทค (ประเทศไทย) มีความมุ่งหมายที่จะขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้
3. Expansion Globally
ณ ตอนนี้ บริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์ เทค (ประเทศไทย) มีจุดแข็งทางด้านการพัฒนาและบริการภายในประเทศ โดยในอนาคตมีแผนที่จะขยายตลาดไปถึงเรื่องการส่งออก ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์จาก บริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์. (สิงคโปร์) มาพัฒนาในเรื่องการส่งออกต่อไป