New Innovation

AFTERMEAT®
The Future of Protein

บริษัท เอ็น.พี.ฟู้ดส์เทค ได้ร่วมมือกับ บริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช จากประเทศญี่ปุ่น
นามว่า AFTERMEAT® เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสับที่ผลิตจากพืชธรรมชาติ 100%
โดยไม่ใส่สารกันบูดหรือสารเติมแต่งต่างๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อสัมผัสของเนื้อ ให้เสมือนเนื้อสับแท้ๆ

read more

concept

Japanese quality
for smile

บริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
ได้พัฒนาและสร้างสรรค์เครื่องปรุงรสใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ

read more

our products

Service

บริษัทมีการให้บริการครบวงจร ทั้งทางด้านวัตถุดิบ, วิจัย และพัฒนาผงปรุงรส
โดยมีโรงงานผลิตอยู่ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อประสิทธิภาพในด้านการบริการที่รวดเร็ว
และประสิทธิภาพในการส่งออกสินค้าไปทั่วโลก

read more

information

Company

บริษัท เอ็น. พี. ฟู้ดส์ เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2553
เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายผงปรุงรสในประเทศไทย

read more