Seasoning

Spicy Cheese Seasoning

 เดิมคนไทยอาจไม่รู้จักคุ้นเคยกับชีสกันเท่าไร ซึ่งก็ไม่แปลก แต่อย่างประเทศที่หนาวเหน็บเช่นแถบยุโรปชีสกลับกลายเป็นสิ่งที่ แทบจะขาดไม่ได้ในทุกครัว เรือนที่พึ่งพาการทำฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์เป็นหลัก สำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนการมีวัวนมตัว หนึ่งนั้นเป็นสมบัติที่สูงค่าเพราะนอกจากจะรีดนมมาทานได้ทุกๆ วัน ยังสามารถแปรรูปนมเป็นชีส ซึ่งเก็บถนอมรักษาไว้ได้นาน พอที่จะทานไปได้อีกหลายเดือน จึงเรียกว่า ความจำเป็นที่จะต้องสรรหาอาหารที่เก็บรักษาได้ยาวนานในช่วงฤดูหนาว ที่ทำการ เพาะปลูกไม่ได้นี่เองที่ทำให้เกิดการทำชีสขึ้นอย่างแพร่หลาย สำหรับคนไทยในช่วงหลังๆ เราทำความรู้จักกับอาหารสไตล์ตะวันตกมากขึ้น ชีสก็เข้ามามีบทบาทในอาหารการกินของเราเพิ่มขึ้นตามลำดับหลายคนจากที่เคยไม่ชอบชีสก็หันมาสนใจชิม ซึ่งในปัจจุบันชีสเป็นเมนูที่นิยมมากสำหรับตลาดในเมืองไทยและเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมการกินของไทยทางเราจึงดัดแปลงชีส ให้มีความพิเศษมากขึ้น จะเป็นอย่างไรนั้น คุณต้องพิสูจน์มัน
 
Contact Us