Seasoning

Cheese Dak Galbi Seasoning

 "Dak Galbi" (ทัก คาลบิ) ทัค แปลว่า ไก่ คาลบี้ คือซอสรสเผ็ดนั่นเอง เป็นอาหารเลื่องชื่อจากเมืองชุนชอน ประเทศเกาหลี เมนูนี้จะใช้เนื้อไก่ไปหมักกับซอสโคชูจัง หรือพริกเกาหลี แล้วค่อยนำมาผัดกับผักและเครื่องต่างๆ ออกมาเป็นเมนูไก่รสชาติดี ที่แต่ก่อนนั้นเป็นเมนูกับแกล้ม แต่ปัจจุบันเป็นอาหารขึ้นชื่อและเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม

 
Contact Us